Finland Japan Culture and Education | Tietoa FJCE:stä
15284
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15284,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Tietoa FJCE:stä

Finland Japan Culture and Education ry

FJCE

Tietoa FJCE:stä

Yhdistys on perustettu 29.10.2012. Yhdistyksen virallinen rekisterinimi on Finland Japan Center for Education ry. Japaniksi käytetään nimeä Finlando Nihon Bunka Kyouiku Kyoukai (フィンランド日本文化教育協会). Yhdistys käyttää lyhennettä FJCE.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten sivistykseen ja koulutukseen liittyvää tuntemusta Suomessa ja Japanissa, sekä lisätä Suomen ja Japanin koulutussektoreiden vuorovaikutusta ja kanssakäymistä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • kokoaa Suomessa ja Japanissa kaikki ne tahot, joilla on riittävää osaamista koulutusosaamisen vientiin liittyvään kaupalliseen toimintaan järjestämällä kokoontumisia, keskustelutilai-suuksia sekä seminaareja
  • kehittää aloittein, esityksin ja kannanotoin opiskelun fyysisiä puitteita päiväkodista yliopistoon keskittymällä opetuksen sisällölli-siin asioihin, fyysiseen oppimisympäristöön ja koulutussektoriin liittyviin teknologiainvestoin-teihin
  • järjestää eri koulutuslaitosten opetuksen vertailevaa korkeakoulutasoista tutkimusta Suomessa ja Japanissa
  • organisoi eri koulutuslaitosten opettajien ja rehtorien sekä luottamushenkilöiden jatko-koulutusta
  • edistää Suomen ja Japanin välistä opiskelija- ja tutkijaliikkuvuutta sekä kehittää Suomen ja Japanin välistä ystävyyskoulutoimintaa järjes-tämällä tarkoitukseen liittyviä tutustumis- ja opintomatkoja sekä
  • harjoittaa alaansa kuuluvaa tiedotustoimintaa.
Toimintatapa

Yhdistyksen keskeisin toimintapa on verkostomainen hankkeistus, jossa kuhunkin hankkeeseen sitoutetaan yhdistyksen toimesta toimijat sekä Suomessa että Japanissa.

Suunnittelemme yhdessä yhteistyökumppanin kanssa toteutettavan hankkeen, johon haetaan pääsääntöisesti ulkopuolinen rahoitus. Hankkeen työn ja toteutuksen tekee FJCE verkostoineen.

FJCE:n kotipaikka on Vaasassa, mutta yhdistys on toiminut koko ajan maanlaajuisesti sekä Suomessa että Japanissa.

Jäsenyys

FJCE:llä on sekä henkilö- että yhteisöjäsenyys. Hallitus päätti luopua yhdistyksen jäsenmaksuista vuonna 2014. Kannatusjäseneksi voi liittyä lähettämällä sähköpostia juho-pekka.makipaa(at)fjce.fi.

FJCE:n hallitus

JUHO-PEKKA MÄKIPÄÄ

 

FJCE hallituksen jäsen

Toiminnanjohtaja

juho-pekka.makipaa(at)fjce.fi

+358 44 2704 912

HEIKKI MÄKIPÄÄ

 

FJCE hallituksen

puheenjohtaja

heikki.makipaa(at)fjce.fi

+358 44 9941 423

JARMO TALASRINNE

 

FJCE hallituksen jäsen

HEIKKI MÄENPÄÄ

 

FJCE hallituksen jäsen

NOBUKO MÄKIPÄÄ

 

FJCE

Executive Advisor

nobuko.makipaa(at)fjce.fi

TIMO VARHAMA

 

FJCE

Senior Advisor

Japan Market Entry Competition, Visionhunters Oy Ltd, UPM Japan KK

Kuulemme mielellämme uusista Suomen ja Japanin välisistä yhteistyöideoista!